Tìm kiếm Freelancer Đào tạo chung

Cung cấp dịch vụ đào tạo - hệ thống và có mục đích nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và năng lực của cá nhân hoặc nhóm. Đào tạo có thể diễn ra trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, từ đào tạo nghề nghiệp, đào tạo doanh nghiệp, đào tạo cá nhân cho đến giáo dục chuyên nghiệp.

Dạy tiếng anh giao tiếp
Giá bắt đầu từ ₫50.000
Dạy tiếng Anh giao tiếp cho người mất gốc
Giá bắt đầu từ ₫500.000