Tìm kiếm Freelancer Quản lý cộng đồng

Community Manager chính là đại sứ của một thương hiệu – tiếp cận với khách hàng và xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với họ để thúc đẩy chuyển đổi cuối cùng.↵↵Bên cạnh đó, Community Manager sẽ quan sát / đánh giá cảm xúc của người dùng với thương hiệu – sử dụng các công cụ xã hội để phản hồi và theo dõi mức độ tương tác từ họ.

Không tìm thấy kết quả

Hãy đăng dự án mới để tìm Freelancer hoàn thành công việc cho bạn