Tìm kiếm Freelancer Kiến trúc

Cung cấp các dịch vụ về kiến trúc - một ngành nghệ thuật và khoa học về tổ chức sắp xếp không gian, lập hồ sơ thiết kế các công trình kiến trúc.

Kiến trúc sư freelance
Giá bắt đầu từ ₫10.000.000
Vẽ mặt bằng Dự án, Căn hộ, Nhà ở
Giá bắt đầu từ ₫700.000
Tính toán khối lượng, dự toán thi công Công trình
Giá bắt đầu từ ₫700.000
Dựng hình 3D từ các bản vẽ 2D
Giá bắt đầu từ ₫2.000.000