Tìm kiếm Freelancer Thiết kế đồ họa ấn phẩm

Tạo layout và thiết kế cho sách, tạp chí và tài liệu in ấn khác.

Thiết kế banner, poster, bìa sách
Giá bắt đầu từ ₫100.000
Thiết kế 2D
Giá bắt đầu từ ₫200.000
Thiết kế ấn phẩm đồ họa
Giá bắt đầu từ ₫100.000
THIẾT KẾ 2D, CHỤP ẢNH SẢN PHẨM
Giá bắt đầu từ ₫250.000