Tìm kiếm Freelancer Thiết kế đồ họa dựng hình 3D

Xây dựng mô hình 3D cho các ứng dụng truyền thông và game.

DIỄN HỌA KIẾN TRÚC - NỘI THẤT
Giá bắt đầu từ ₫200.000
I will do 2D Character Concept for Game
Giá bắt đầu từ ₫500.000
I will do 3D Character Concept for Game
Giá bắt đầu từ ₫800.000
I will do 3D Asset, Item or Weapon Concept for Game
Giá bắt đầu từ ₫500.000
Thiết kế 3D cho Games, Film, Nội thất, Sản phẩm Quảng cáo
Giá bắt đầu từ ₫1.000.000