Tìm kiếm Freelancer Phim & Animation

Khám phá các freelancer làm phim, hoạt họa Premiere, After Effects, Final Cut Pro X,....

Cắt ghép chỉnh sửa video
Giá bắt đầu từ ₫120.000
Chỉnh sửa video chuyên nghiệp theo yêu cầu
Giá bắt đầu từ ₫200.000