Tìm kiếm Freelancer Sản xuất và chỉnh sửa phim

Chỉnh sửa, ghép cắt và tạo hiệu ứng hậu kỳ cho các bộ phim và hoạt hình.

Cắt ghép chỉnh sửa video
Giá bắt đầu từ ₫120.000
Chỉnh sửa video chuyên nghiệp theo yêu cầu
Giá bắt đầu từ ₫200.000