Công việc Freelancer Kinh doanh

Hãy tham gia ngay một công việc freelancer kinh doanh trên VietGigs để kiếm tiền và làm việc với các khách hàng tiềm năng.

Kinh doanh

Người dẫn chương trình video sản phẩm tự do - video npc giải thích cách trình bày sản phẩm

3 chào giá
Giá cố định
2 tuần trước

Công việc tự do 3 ngày một tuần, chỉ có tiếng việt và chúng tôi cần 6 ứng viên, chúng tôi có thể chấp nhận những ứng viên trẻ mới chưa có kinh nghiệm và...

₫3.000.000 / ₫8.000.000