Công việc Freelancer Phim & Animation

Tìm ngay một công việc freelancer dựng phim, animation trên VietGigs để kiếm tiền. Nhận tiền ngay lập tức khi hoàn thành.

Phim & Animation

Viết kịch bản cho TVC bất động sản

1 chào giá
Giá cố định
2 tuần trước

Mình cần viết kịch bản cho TVC giới thiệu dự án bất động sản Cần kinh nghiệm và đã làm TVC bất động sản Chuyên nghiệp Trách nhiệm

₫1.000.000 / ₫3.000.000
Phim & Animation

Blockchain

3 chào giá
Giá cố định
3 tuần trước

1) Chúng tôi cần tạo 1 file video có lồng tiếng việt và tiếng anh giới thiệu về dịch vụ của chúng tôi như sau: https://youtu.be/0pOU4APUgn8?si=iVcOUoicG...

₫1.000.000 / ₫3.000.000