Giá bắt đầu từ ₫120.000

Cắt ghép chỉnh sửa video

vo_thanh
vo_thanh
0 đơn hàng trong hàng đợi

Hoàn thành trong vòng 1 ngày

Liên hệ Freelancer

Hành động

Cắt ghép, chỉnh sửa video, lồng nhạc và thêm text vào video - 120k/h - 1 ngày 1-2h

Có thể bạn sẽ thích

Bạn cũng có thể thích các dịch vụ sau đây