Dịch vụ của Freelancer về Tư vấn & Đào tạo

Đào tạo và tư vấn từ các Freelancer chuyên nghiệp. Từ tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật, tư vấn tâm lý, đào tạo kỹ năng, đào tạo nghề nghiệp, ...

Dạy tiếng anh giao tiếp
Giá bắt đầu từ ₫50,000
Tư vấn chiến lược Marketing Online cho doanh nghiệp
Giá bắt đầu từ ₫2,500,000
Hỗ trợ dịch vụ và giải đáp thắc mắc về BHXH
Giá bắt đầu từ ₫1,000,000
Dạy tiếng Anh giao tiếp cho người mất gốc
Giá bắt đầu từ ₫500,000
Tư vấn chiến lược thương hiệu cho doanh nghiệp
Giá bắt đầu từ ₫15,000,000
Đào tạo an toàn thực phẩm cho doanh nghiệp
Giá bắt đầu từ ₫4,000,000
Xây dựng Quy trình vận hành doanh nghiệp
Giá bắt đầu từ ₫500,000
Dịch vụ kế toán khai báo thuế và thành lập doanh nghiệp
Giá bắt đầu từ ₫500,000