Dịch vụ của Freelancer về Trợ lý & cộng tác viên

Thuê Freelancer trợ lý và cộng tác viên để hỗ trợ công việc của bạn với VietGigs. Từ quản lý lịch trình, hỗ trợ văn phòng, đến giải quyết công việc khó khăn.

Dịch vụ tuyển dụng nhân sự - Tinh hoa gặp gỡ thành công
Giá bắt đầu từ ₫300,000
Tư vấn tâm lý bằng Phật pháp
Giá bắt đầu từ ₫1,000,000