Dịch vụ của Freelancer về Vận hành sàn thương mại điện tử

Tìm Freelancer vận hành sàn thương mại điện tử để tối ưu hóa kinh doanh. Từ quản lý sản phẩm, đến chăm sóc khách hàng, tăng doanh số trên Shoppee, Lazada,...

Dịch vụ kho, xử lý đơn hàng trên các sàn
Giá bắt đầu từ ₫2.500.000
Vận hành sàn thương mại điện tử
Giá bắt đầu từ ₫4.000.000