Dịch vụ của Freelancer về Thiết kế ấn phẩm truyền thông

Danh sách các dịch vụ của Freelancer về thiết kế ấn phẩm truyền thông, tạo ra ấn phẩm đặc sắc. Như tờ rơi, brochure hay banner,...

Thiết kế Social Post, Banner, Poster, ...
Giá bắt đầu từ ₫300,000
Thiết kế banner, poster, bìa sách
Giá bắt đầu từ ₫100,000
Thiết kế ấn phẩm đồ họa
Giá bắt đầu từ ₫100,000
Thiết kế ảnh
Giá bắt đầu từ ₫170,000
Thiết kế Social Post, Banner, Poster,...
Giá bắt đầu từ ₫300,000
Thiết kế Keyvisual, Social banner, Poster
Giá bắt đầu từ ₫400,000
Dịch vụ thiết kế ấn phẩm online & offline
Giá bắt đầu từ ₫300,000
Thiết kế Catalog/ Banner/ Các ấn phẩm truyền thông.
Giá bắt đầu từ ₫800,000
Thiết kế Poster, Avatar, Banner, Wobbler, Post đăng Facebook,...
Giá bắt đầu từ ₫400,000
Thiết kế đồ họa
Giá bắt đầu từ ₫500,000
Thiết kế ấn phẩm truyền thông, quảng cáo cho các nhãn hàng
Giá bắt đầu từ ₫200,000