Dịch vụ của Freelancer về Dịch thuật & phiên dịch

Danh sách dịch vụ của Freelancer về dịch thuật và Freelance về phiên dịch với các ngôn ngữ như tiếng Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn, Trung Quốc,...

Dịch thuật các văn bản Tiếng Anh sang Tiếng Việt và ngược lại
Giá bắt đầu từ ₫50.000
Dịch thuật song ngữ Hàn Việt
Giá bắt đầu từ ₫50.000
Dịch văn bản từ Anh sang Việt và từ Việt sang Anh chỉ từ 10k
Giá bắt đầu từ ₫50.000
Dịch thuật
Giá bắt đầu từ ₫50.000
Biên dịch viên Anh - Việt
Giá bắt đầu từ ₫100.000
Nhận biên, phiên dịch tiếng Anh và tiếng Việt
Giá bắt đầu từ ₫70.000
Biên phiên dịch việt Nhật, nhật việt
Giá bắt đầu từ ₫50.000
Dịch thuật chuyên nghiệp Tiếng Đức - Việt và Anh - Việt
Giá bắt đầu từ ₫100.000
Dịch phim Trung->Việt (5k/1p)
Giá bắt đầu từ ₫50.000
Dịch thuật văn bản Anh, Trung, Nhật
Giá bắt đầu từ ₫55.000
Dịch thuật Anh-Việt chuyên ngành kỹ thuật thông tin
Giá bắt đầu từ ₫50.000