Dịch vụ của Freelancer về Phim & Nhiếp ảnh

Dịch vụ Freelancer chuyên về làm Phim và Nhiếp ảnh. Tìm kiếm các Freelancer chuyên nghiệp, thành thạo Premiere, After Effects và nhiều hơn nữa.

Chụp ảnh film
Giá bắt đầu từ ₫100,000
Chụp ảnh sản phẩm
Giá bắt đầu từ ₫6,000,000
Retouch ảnh
Giá bắt đầu từ ₫500,000
Hậu kì video
Giá bắt đầu từ ₫250,000
Edit/ Hậu kỳ video theo yêu cầu
Giá bắt đầu từ ₫200,000