Dịch vụ của Freelancer về Kinh doanh & Quản lý

Dịch vụ Freelancer về Kinh doanh & quản lý. Từ kế toán, phân tích dữ liệu, sales đến trợ lý, quản lý mạng xã hội, vận hành website, ...

Dịch vụ kho, xử lý đơn hàng trên các sàn
Giá bắt đầu từ ₫2,500,000
Quản lý MXH cho bạn
Giá bắt đầu từ ₫50,000
Dịch vụ tuyển dụng nhân sự - Tinh hoa gặp gỡ thành công
Giá bắt đầu từ ₫300,000
Vận hành sàn thương mại điện tử
Giá bắt đầu từ ₫4,000,000
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói
Giá bắt đầu từ ₫700,000
Kế toán và báo cáo thuế
Giá bắt đầu từ ₫1,000,000
Tư vấn tâm lý bằng Phật pháp
Giá bắt đầu từ ₫1,000,000
Phân tích dữ liệu
Giá bắt đầu từ ₫1,000,000
Phân tích số liệu
Giá bắt đầu từ ₫5,000,000