Chính sách quyền riêng tư

Cập nhật lần cuối vào 2 tháng trước

Chào mừng bạn đến với VietGigs – nền tảng trực tuyến kết nối freelancer, người dùng, và nhà tuyển dụng! Để đảm bảo mọi người có trải nghiệm tốt nhất, vui lòng đọc chính sách quyền riêng tư dưới đây. Xin vui lòng đọc kỹ và chấp nhận các chính sách này trước khi tiếp tục sử dụng dịch vụ của VietGigs. Đội ngũ VietGigs cảm ơn bạn đã lựa chọn chúng tôi!

1. Giới thiệu

Chính sách bảo mật này được tạo ra nhằm thông báo cho người dùng về cách VietGigs thu thập, sử dụng, bảo quản, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng trên nền tảng VietGigs. Việc sử dụng dịch vụ của VietGigs đồng nghĩa với việc khách hàng đồng ý và chấp nhận chính sách bảo mật này.

2. Thu thập thông tin cá nhân

VietGigs thu thập thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp khi đăng ký tài khoản, đăng tải, tương tác hoặc sử dụng các dịch vụ trên VietGigs. Thông tin cá nhân bao gồm, nhưng không giới hạn: tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ, thông tin thanh toán. Ngoài ra, VietGigs cũng thu thập thông tin về các giao dịch, hoạt động, hành vi sử dụng trang web và các thông tin kỹ thuật khác (bằng cách sử dụng cookies, log file) từ máy tính, điện thoại hoặc thiết bị mà khách hàng sử dụng để truy cập VietGigs.

3. Sử dụng thông tin cá nhân

VietGigs sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để:

  • Cung cấp, duy trì, cải thiện và phát triển dịch vụ;
  • Xử lý giao dịch, gửi thông báo về các giao dịch và dịch vụ liên quan;
  • Liên lạc, trả lời yêu cầu, gửi tin tức, thông tin, khuyến mại (nếu khách hàng đồng ý);
  • Phân tích, đánh giá hành vi, nhu cầu và lợi ích của người dùng để cải thiện dịch vụ;
  • Ngăn chặn hoạt động trái pháp luật, vi phạm các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật.

4. Bảo quản và chia sẻ thông tin cá nhân

VietGigs cam kết bảo quản thông tin cá nhân của người dùng một cách an toàn, bảo mật và hạn chế truy cập của các bên không có quyền. VietGigs không chia sẻ, bán, cho thuê thông tin cá nhân của người dùng cho các bên thứ ba không liên quan mà không có sự đồng ý của người dùng.

Tuy nhiên, VietGigs có thể chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng trong trường hợp sau:

  • Thuê các công ty hoặc cá nhân hợp tác thực hiện các dịch vụ phụ trợ dựa trên hợp đồng có cam kết bảo mật thông tin;
  • Yêu cầu của cơ quan quản lý, cơ quan pháp luật theo quy định của pháp luật;
  • Khi cần để ngăn chặn hoạt động trái pháp luật, bảo vệ quyền, tài sản của VietGigs và người dùng.

5. Bảo vệ thông tin cá nhân

VietGigs áp dụng các biện pháp và công nghệ bảo mật phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khỏi việc truy cập, sử dụng, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy trái phép. Tuy nhiên, khách hàng cũng cần thực hiện các biện pháp phòng chống rủi ro bảo mật thông tin, chẳng hạn như chọn mật khẩu mạnh, không tiết lộ thông tin đăng nhập cho người khác.

6. Quyền của người dùng

Người dùng có quyền truy cập, chỉnh sửa, cập nhật thông tin cá nhân của mình trong tài khoản của VietGigs. Nếu khách hàng muốn xóa thông tin cá nhân hoặc tài khoản của mình, vui lòng liên hệ với VietGigs thông qua địa chỉ email [email protected].

7. Cập nhật Chính sách bảo mật

VietGigs có quyền cập nhật, sửa đổi chính sách bảo mật này bất cứ khi nào cần thiết mà không cần thông báo trước. Khi có cập nhật nào, VietGigs sẽ thông báo trên trang web để khách hàng nắm rõ thông tin. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi có cập nhật đồng nghĩa với việc khách hàng đồng ý và chấp nhận sự cập nhật đó.

8. Liên hệ

Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hay vấn đề liên quan đến chính sách bảo mật này, xin vui lòng liên hệ VietGigs thông qua địa chỉ email [email protected].