Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ

Cập nhật lần cuối vào 3 tháng trước

Chào mừng bạn đến với VietGigs – nền tảng trực tuyến kết nối freelancer, người dùng, và nhà tuyển dụng! Để đảm bảo mọi người có trải nghiệm tốt nhất, vui lòng đọc điều khoản sử dụng dưới đây. Xin vui lòng đọc kỹ và chấp nhận các điều khoản này trước khi tiếp tục sử dụng dịch vụ của VietGigs. 

1. Giới thiệu

VietGigs - thuộc Công ty Cổ Phần VietGigs Việt Nam là một công ty trung gian cung cấp nền tảng trực tuyến cho các freelancer, người dùng và nhà tuyển dụng để kết nối, đăng tải và tìm kiếm các việc làm, dự án, công việc ngắn hạn (sau đây gọi là “DV”). Bằng việc sử dụng DV của VietGigs, Quý khách hàng (dưới đây gọi là “KH”) đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu trong văn bản này. Nếu KH không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong đây, xin vui lòng không sử dụng DV của VietGigs.

2. Đăng ký tài khoản

Để sử dụng DV của VietGigs, KH sẽ đăng ký một tài khoản trên trang web của chúng tôi. Bằng việc đăng ký tài khoản, KH phải là người đủ độ tuổi làm việc tối thiểu theo luật pháp Việt Nam, KH đồng ý cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật liên quan đến KH và/hoặc công ty mà KH đại diện. KH không được giả mạo thông tin hoặc mạo danh bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác. KH đồng ý duy trì và cập nhật thông tin tài khoản của mình để đảm bảo luôn chính xác, đầy đủ và cập nhật. VietGigs có quyền tạm dừng hoặc hủy bỏ tài khoản của KH nếu phát hiện thông tin đăng ký không chính xác, không đầy đủ hoặc đã lỗi thời.

3. Sử dụng dịch vụ, mức phí và hoàn tiền

Việc sử dụng DV của VietGigs chỉ được phép cho mục đích hợp pháp và phải tuân thủ tất cả các quy định của pháp luật hiện hành. KH không được sử dụng DV của VietGigs để thực hiện bất kỳ hoạt động nào vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của VietGigs hoặc gây hại cho bất kỳ bên thứ ba nào. VietGigs có quyền ngăn chặn hoặc chấm dứt việc sử dụng DV của KH nếu phát hiện vi phạm điều này.

Về mức phí đối với dự án:

  • Người tao dự án: 2% với mỗi thanh toán mốc của dự án
  • Freelancer: 10% với mỗi thanh toán mốc của dự án

Về mức phí đối với dịch vụ:

  • Người mua: không mất phí
  • Freelancer: 15% với mỗi đơn hàng thành công

Trong trường hợp sản phẩm hoặc DV cung cấp không đáp ứng được yêu cầu hoặc không đúng như mô tả, KH có quyền yêu cầu trả hàng hoặc hoàn tiền theo quy định cụ thể của Freelancer cung cấp DV. VietGigs khuyến nghị KH nên xem xét kỹ thông tin về chính sách trả hàng và hoàn tiền của Freelancer trước khi đặt dịch vụ để đảm bảo rằng có sự hiểu biết và đồng thuận giữa hai bên. VietGigs sẽ hỗ trợ trong phạm vi quy định để giải quyết mọi vấn đề phát sinh.

4. Nội dung đăng tải

Khi đăng tải nội dung lên VietGigs, KH chịu trách nhiệm đảm bảo rằng nội dung đó không vi phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc bất kỳ quyền pháp lý nào khác của bên thứ ba. VietGigs không chịu trách nhiệm về nội dung do KH đăng tải. Tuy nhiên, VietGigs có quyền kiểm duyệt, chỉnh sửa, xóa hoặc từ chối đăng tải nội dung nếu phát hiện nội dung không phù hợp với Điều khoản sử dụng hoặc gây hại cho VietGigs.

5. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung, hình ảnh và thiết kế trên trang web VietGigs đều thuộc quyền sở hữu của VietGigs, trừ khi nêu nguồn khác. Việc sử dụng, sao chép, thay đổi, hiển thị hoặc phổ biến nội dung từ trang web của VietGigs mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VietGigs là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của VietGigs.

6. Giới hạn trách nhiệm

VietGigs không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mà KH có thể gặp phải do sử dụng DV của VietGigs, bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất doanh thu, dữ liệu hoặc kinh doanh, thiệt hại do việc không thể sử dụng DV hoặc bất kỳ vấn đề nào liên quan đến DV của VietGigs.

7. Thay đổi Điều khoản sử dụng

VietGigs có quyền cập nhật, sửa đổi hoặc thay đổi Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước đến KH. Việc tiếp tục sử dụng DV của VietGigs sau khi có sự thay đổi này chính là công nhận của KH đối với sự chấp nhận những thay đổi đó.

8. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

Điều khoản sử dụng này tuân thủ và được hiểu theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng DV của VietGigs sẽ được giải quyết thông qua đàm phán hoặc giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

9. Liên hệ

Nếu KH có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến Điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với VietGigs thông qua địa chỉ email: [email protected].

Cảm ơn bạn đã lựa chọn VietGigs!