Hướng dẫn về dự án cho khách hàng

Cập nhật lần cuối vào 2 tháng trước

Sau đây là hướng dẫn dành cho khách hàng/nhà tuyển dụng khi sử dụng dịch vụ trên VietGigs.

khách hàng/nhà tuyển dụng, bạn có thể thực hiện các hành động sau đây:

  • Mua dịch vụ đã được đăng của Freelancer
  • Đăng dự án của bạn, nhận chào giá và làm việc với Freelancer để hoàn thành dự án

Đăng ký một tài khoản trên VietGigs và hoàn thiện hồ sơ của bạn bằng cách cung cấp thông tin cá nhân, ảnh đại diện, thông tin công ty hoặc cá nhân, và một đoạn giới thiệu bản thân. Một hồ sơ đầy đủ và chân thực sẽ giúp bạn nhận được nhiều chào giá từ các Freelancers chất lượng.

1. ĐĂNG DỰ ÁN CẦN TÌM FREELANCER

Bước 1: Tiến hành đăng dự án

Để có thể tiến hành đăng dự án, bạn hãy chọn vào ảnh đại diện và chọn vào mục đăng dự án