Tìm kiếm Freelancer Email Marketing

Cung cấp Email Marketing hay marketing qua email là hình thức các doanh nghiệp sử dụng email để marketing, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ tới khách hàng mục tiêu, hỗ trợ duy trì mối quan hệ, xây dựng lòng trung thành giữa khách hàng và doanh nghiệp. Qua đó, thúc đẩy hành vi mua hàng và nâng cao hiệu quả doanh thu.

Không tìm thấy kết quả

Hãy đăng dự án mới để tìm Freelancer hoàn thành công việc cho bạn