Dịch vụ của Freelancer về Sản xuất & chỉnh sửa phim

Mua gói dịch vụ sản xuất phim và chỉnh sửa phim từ các Freelancer, để tạo ra thước phim hoàn hảo. Từ cắt ghép, hiệu ứng đặc biệt, âm thanh, ...

Cắt ghép chỉnh sửa video
Giá bắt đầu từ ₫120.000
Hậu kì video
Giá bắt đầu từ ₫250.000