Dịch vụ của Freelancer về Lập trình & Công nghệ

Các dịch vụ về phát triển website & app điện thoại bằng NodeJS, NextJS, Python, PHP, Javascript, Wordpress, Flutter và iOS, Android của Freelancer lập trình.

Dịch vụ lập trình web WordPress chuyên nghiệp theo yêu cầu
Giá bắt đầu từ ₫5,000,000
Phát triển Website
Giá bắt đầu từ ₫2,000,000
Web Developer PHP (Laravel, WordPress)
Giá bắt đầu từ ₫3,990,000
Website FrontEnd Developer
Giá bắt đầu từ ₫1,000,000
Dịch vụ phát triển Website PHP thuần và Laravel
Giá bắt đầu từ ₫2,000,000
Lập trình viên Front-end
Giá bắt đầu từ ₫2,000,000
Automation or manual testing for Web/API
Giá bắt đầu từ ₫240,000
Dịch vụ phát triển website
Giá bắt đầu từ ₫2,000,000
Dịch vụ coding chất lượng cao -Biến ý tưởng thành hiện thực
Giá bắt đầu từ ₫1,100,000
Tạo cơ sở dữ liệu theo yêu cầu cho đồ án môn học
Giá bắt đầu từ ₫200,000
Thiết Kế Website Chuẩn SEO & Tối Ưu tốc độ
Giá bắt đầu từ ₫10,000,000
Tự động hóa các tác vụ của bạn bằng Powershell
Giá bắt đầu từ ₫300,000
Lập trình web Fullstack (React, NodeJs, ExpressJS, MongoDB)
Giá bắt đầu từ ₫2,000,000
Dịch vụ thiết kế website Wordpress
Giá bắt đầu từ ₫2,500,000
Xây dựng website
Giá bắt đầu từ ₫2,000,000
Unity Dev
Giá bắt đầu từ ₫1,000,000
Xây dựng trang web bằng Java hoặc PHP
Giá bắt đầu từ ₫2,000,000
Phát triển ứng dụng di động cho Android & iOS bằng Flutter
Giá bắt đầu từ ₫10,000,000
Phân tích, thiết kế, build team và triển khai website
Giá bắt đầu từ ₫200,000
Unreal Engine
Giá bắt đầu từ ₫890,000
Thiết kế Zalo Mini App
Giá bắt đầu từ ₫18,000,000