vo_thanh

Vo Thanh

Freelancer tập sự

Sẵn sàng làm việc

Offline
  • Thành viên từ 15 tháng 11, 2023
  • Hoạt động 3 tuần trước

Xác minh

  • Địa chỉ Email Đã xác minh

Các dịch vụ gần đây

Cắt ghép chỉnh sửa video

Cắt ghép chỉnh sửa video

1 ngày để hoàn thành
( 0 ) Đánh giá
Giá bắt đầu từ ₫120,000
Automation or manual testing for Web/API

Automation or manual testing for Web/API

2 ngày (thời gian hoàn thành)
( 0 ) Đánh giá
Giá bắt đầu từ ₫240,000