Thông tin về thuế và phí nền tảng

Cập nhật lần cuối vào 1 tuần trước

Xin chào quý khách hàng, nhằm mục đích duy trì nền tảng và các hoạt động kinh doanh khác, VietGigs xin gửi tới quý khách hàng bảng phí dịch vụ và công cụ tính như sau:

Mức phí đối với dự án:

Người tạo dự án: 8% VAT và 2% phí nền tảng với mốc của dự án

Freelancer nhận: 10% phí nền tảng với mốc của dự án

Giá trị dự án

VND
Người tạo dự án:
Freelancer nhận:

Mức phí đối với dịch vụ:

Người mua dịch vụ: 8% VAT

Freelancer nhận: 15% với mỗi đơn hàng thành công

Giá của dịch vụ

VND
Người mua dịch vụ:
Freelancer nhận:

Mức phí đối với đề xuất riêng:

Người gửi đề xuất: 8% VAT và 2% phí nền tảng khi dự án hoàn thành

Freelancer: 10% phí nền tảng khi dự án hoàn thành

Giá trị đề xuất

VND
Người gửi đề xuất:
Freelancer nhận:

Thông báo về thuế thu nhập cá nhân:

Theo điều 25 thông tư số 111/2013/TT-BTC

Các yêu cầu rút tiền từ Freelancer trên 2,000,000 VNĐ/lần sẽ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10%