Dịch vụ của Freelancer về Quay phim & chụp ảnh

Xem dịch vụ quay phim & chụp ảnh từ các Freelancer để hoàn thiện dự án. Ánh sáng, góc chụp và kỹ thuật chuyên nghiệp cùng những bức ảnh và thước phim đẹp mắt.

Chụp ảnh film
Giá bắt đầu từ ₫100,000
Chụp ảnh sản phẩm
Giá bắt đầu từ ₫6,000,000
Retouch ảnh
Giá bắt đầu từ ₫500,000