Dịch vụ của Freelancer về Phát triển phần mềm

Dịch vụ phát triển phần mềm theo yêu cầu từ các Freelancer. Từ phần mềm quản lý (ERPs), phần mềm bán hàng (CRMs), phần mềm quản lý nhân sự (HRMs),...

Dịch vụ coding chất lượng cao -Biến ý tưởng thành hiện thực
Giá bắt đầu từ ₫1.100.000
Tự động hóa các tác vụ của bạn bằng Powershell
Giá bắt đầu từ ₫300.000