Dự án tìm Freelancer Thiết kế Logo

Thiết kế & Đồ họa

Thiết kế logo_ Background cùng chủ đề

4 chào giá
Giá cố định
3 tuần trước

Mình đang xây dựng 3 website. hiện tại mình đang cần thiết kế 3 logo cũng như 3 phần background để làm nền cho webiste cũng như sử dụng background ch...

₫200,000 / ₫500,000