Dự án tìm Freelancer Networking

Kinh doanh & Quản lý

[Part time/ Free Lance] Tư vấn bán hàng và giới thiệu sản phẩm cho khách hàng

0 chào giá
Giá cố định
3 tuần trước

1. Nội dung công việc: - Tìm kiếm và liên hệ với các khách hàng tiềm năng trong ngành nhà hàng, khách sạn, công ty. Lập danh sách và quản lý khách hàng...

₫2,000,000 / ₫15,000,000