Dự án tìm Freelancer Bộ nhận diện thương hiệu

Thiết kế & Đồ họa

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho sản phẩm chất tẩy rửa hữu cơ, thực vật (Organic, Plant-based)

1 chào giá
Giá cố định
3 tuần trước

Kính gửi các Designer thân mến, Mình đang muốn thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho sản phẩm chất tẩy rửa hữu cơ, thực vật (Organi...

₫5,000,000 / ₫7,000,000
Thiết kế & Đồ họa

Thiết kế logo_ Background cùng chủ đề

4 chào giá
Giá cố định
3 tuần trước

Mình đang xây dựng 3 website. hiện tại mình đang cần thiết kế 3 logo cũng như 3 phần background để làm nền cho webiste cũng như sử dụng background ch...

₫200,000 / ₫500,000