Dự án tìm Freelancer Tiếng Anh

Viết bài & Dịch thuật

Hiệu đính bản dịch Việt-Anh ngành Tài chính-Ngân hàng

2 chào giá
Giá cố định
3 tuần trước

Công ty mình đang cần hợp tác lâu dài với 1 freelancer người bản xứ (nước ngoài). Công việc: Hiệu đính và chỉnh sửa tài liệu chuyên ngành Tài chính - Ng...

₫200.000 / ₫2.000.000
Viết bài & Dịch thuật

Professional Translation of Family Tree from Traditional Chinese to English

3 chào giá
Giá cố định
2 tháng trước

Project Description: We are seeking an experienced translator to convert our cherished family tree from Traditional Chinese into fluent English. This do...

₫2.000.000 / ₫3.000.000
Dự án đã hoàn thành