Dự án tìm Freelancer Phim & nhiếp ảnh khác

Phim & Nhiếp Ảnh

Chụp ảnh sản phẩm cho xưởng quần áo

2 chào giá
Giá cố định
1 tuần trước

Xưởng quần áo của chúng tôi đang tìm kiếm một freelancer có kỹ năng chụp ảnh sản phẩm chuyên nghiệp cho các sản phẩm quần áo của chúng tôi. Công việc ba...

₫7,000,000 / ₫15,000,000
Dự án đã hoàn thành