Công việc Freelancer Lập trình & Công nghệ

Tìm kiếm các công việc freelancer IT, lập trình trên VietGigs ngay. Lựa chọn và chào giá các dự án trên nền tảng uy tín.

Lập trình & Công nghệ

Tạo phần mềm hỗ trợ thiết kế trên illustrator hoặc corel

1 chào giá
Giá cố định
1 tháng trước

Mình cần 1 phần mềm tự động thiết kế trên phần mềm illustrator hoặc corel theo những yêu cầu đưa ra bằng việc thêm dữ liệu đơn giản và dễ thao tác nhất.

₫100.000 / ₫10.000.000
Lập trình & Công nghệ

Zalo ZNS

1 chào giá
Giá cố định
2 tháng trước

Công việc cần làm: Thiết kế và phát triển hệ thống ZNS từ đầu, đảm bảo hoạt động ổn định và mượt mà. Tạo ra một giao diện người dùng dễ dàng để đăng ký...

₫800.000 / ₫1.000.000