Dự án tìm Freelancer Viết nội dung mạng xã hội

Viết bài & Dịch thuật

Tìm kiếm một Content Writer có tay nghề cao, giàu kinh nghiệm cho Blog của chúng tôi.

3 chào giá
Giá cố định
3 tuần trước

Chúng tôi đang tìm kiếm một Content Writer SIÊU tài năng, giàu kinh nghiệm, biết cách viết theo cách giảng dạy, giáo dục và thu hút độc giả. ...

₫10,000,000 / ₫50,000,000