Dự án tìm Freelancer Thiết kế website

Thiết kế & Đồ họa

Xây dựng webiste

4 chào giá
Giá cố định
3 tuần trước

Mình cần xây dựng 1 website về lĩnh vực giáo dục. Mình đã mua tền miền trên hệ thống Inet. Về cơ bản mình đã có nội dung của web ...

₫2,000,000 / ₫4,000,000
Thiết kế & Đồ họa

Đăng bài viết (file ảnh đã có sẵn)

26 chào giá
Giá theo giờ
4 tháng trước

Chúng tôi có hơn 1500 sản phẩm cần đưa lên website, nhưng không thời gian để upload ảnh lên, ảnh gốc đã có, chỉ cần tùy chỉnh 1 chút về kích thước th...

₫10,000 / ₫15,000
Dự án đã đóng