Dự án tìm Freelancer Adobe After Effects

Phim & Nhiếp Ảnh

Dựng video Motion Graphics về lĩnh vực phát triển bản thân

4 chào giá
Giá cố định
1 tháng trước

Mình cần tìm 1 bạn dựng video theo kịch bản và voice có sẵn về lĩnh vực giáo dục, phát triển bản thân, chia sẻ kinh nghiệm dành cho đối tượng người trẻ ...

₫200.000 / ₫400.000