Dự án tìm Freelancer Python

Lập trình & Công nghệ

Cào dữ liệu review trên Lazada

3 chào giá
Giá cố định
1 tháng trước

Input: Link shop Lazada, file cookies.json (dành cho việc đăng nhập tài khoản để cào dữ liệu) Output: Một file JSON như sau: { "shop_name": "...", "...

₫500.000 / ₫1.000.000