Công việc Freelancer Thiết kế & Đồ họa

Rất nhiều công việc freelancer thiết kế đồ họa đang chờ đợi bạn. Đăng ký vào VietGigs và chọn một dự án để tham gia ngay.

Thiết kế & Đồ họa

Đăng bài viết (file ảnh đã có sẵn)

6 chào giá
Giá theo giờ
3 tuần trước

Chúng tôi có hơn 1500 sản phẩm cần đưa lên website, nhưng không thời gian để upload ảnh lên, ảnh gốc đã có, chỉ cần tùy chỉnh 1 chút về kích thước theo ...

₫10.000 / ₫15.000