Dự án tìm Freelancer Quảng cáo mạng xã hội

Digital Marketing

Tìm Freelancers để Xây dựng Group và Fanpage từ đầu cho lĩnh vực Order Vận chuyển hàng Trung Quốc

2 chào giá
Giá cố định
2 tuần trước

Tôi đang tìm một nhóm Freelancers có kinh nghiệm để xây dựng Group và Fanpage mới từ đầu trong lĩnh vực Order Vận chuyển hàng Trung Quốc. Dự án này là m...

₫3.000.000 / ₫7.000.000