Elliot_Le

Lê Hữu Lợi

Freelancer tập sự

Sẵn sàng làm việc

Offline
  • Thành viên từ 22 tháng 3, 2024

Xác minh

  • Địa chỉ Email Đã xác minh

Ngôn ngữ

  • English Giao tiếp

Giới thiệu bản thân

Cử nhân Sư phạm Địa lý
- Kinh nghiệm Nghiên cứu Khoa học nhiều năm.
- Nhiều bài báo công bố trên các tạp chí Khoa học trong nước.
- Kỹ năng sử dụng các công cụ của Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) thành thạo, chuyên nghiệp.
- Kỹ năng tìm kiếm tài liệu khoa học, dịch thuật văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt.

Các dịch vụ gần đây

Soạn thảo văn bản theo yêu cầu

Soạn thảo văn bản theo yêu cầu

1 ngày để hoàn thành
( 0 ) Đánh giá
Giá bắt đầu từ ₫50,000

Kỹ năng