khanhtai_68

Trần Khánh Tài

Tài khoản đã xác minh

Freelancer tập sự

Sẵn sàng làm việc

Offline
  • Việt Nam
    hà tĩnh, Việt Nam
  • 14:02 PM – Giờ địa phương
  • Thành viên từ 16 tháng 9, 2023

Xác minh

  • Danh tính Đã xác minh
  • Địa chỉ Email Đã xác minh

Ngôn ngữ

  • English Cơ bản
  • 中文 Giao tiếp

Tài khoản liên kết

Giới thiệu bản thân

Chào tất cả mọi người.
Mình đã và đang làm freelance trong lĩnh vực Front-end và Worpdress.
Mình đã có kinh nghiệm hơn 4 năm trong lĩnh vực trên.Rất mong có cợ hội hợp tác với các bạn.

Các dịch vụ gần đây

Dịch vụ thiết kế website Wordpress

Dịch vụ thiết kế website Wordpress

7 ngày (thời gian hoàn thành)
( 0 ) Đánh giá
Giá bắt đầu từ ₫2,500,000

Kỹ năng