nvtlong

Ngô Vũ Thành Long

Freelancer tập sự

Sẵn sàng làm việc

Offline
  • Portfolio: behance.net/gallery/192643975/PORTFOLIO-NVTLONG
  • Việt Nam
    Hà Nội, Việt Nam
  • 12:05 PM – Giờ địa phương
  • Thành viên từ 24 tháng 4, 2024
  • Hoạt động 1 tuần trước

Xác minh

  • Địa chỉ Email Đã xác minh

Các dịch vụ gần đây

Thiết kế Social Post, Banner, Poster,...

Thiết kế Social Post, Banner, Poster,...

2 ngày (thời gian hoàn thành)
( 0 ) Đánh giá
Giá bắt đầu từ ₫300,000