pmt205

Phan Minh Triết

Freelancer tập sự

Sẵn sàng làm việc

Offline
  • Thành viên từ 28 tháng 1, 2024

Xác minh

  • Địa chỉ Email Đã xác minh

Các dịch vụ gần đây

Tự động hóa các tác vụ của bạn bằng Powershell

Tự động hóa các tác vụ của bạn bằng Powershell

2 ngày (thời gian hoàn thành)
( 0 ) Đánh giá
Giá bắt đầu từ ₫300,000