tam_nguyen_207b3872

Tâm Nguyễn

Freelancer tập sự

Sẵn sàng làm việc

Offline
  • Thành viên từ 18 tháng 2, 2024

Xác minh

  • Địa chỉ Email Đã xác minh

Các dịch vụ gần đây

Phát triển ứng dụng di động cho Android & iOS bằng Flutter

Phát triển ứng dụng di động cho Android & iOS bằng Flutter

30 ngày (thời gian hoàn thành)
( 0 ) Đánh giá
Giá bắt đầu từ ₫10,000,000