Chi tiết dự án

Đăng bài viết (file ảnh đã có sẵn)

Chúng tôi có hơn 1500 sản phẩm cần đưa lên website, nhưng không thời gian để upload ảnh lên, ảnh gốc đã có, chỉ cần tùy chỉnh 1 chút về kích thước theo mẫu có sẵn, sau đó đăng lên website là xong (thời gian thực hiện tối đa cho 1 người chuyên nghiệp là khoảng 10 phút cho 1 bài)
Chúng tôi cần kinh phí cho 1 bài là 20k/bài

Thông tin khách hàng

Đăng bài viết (file ảnh đã có sẵn)
sa******mr
Tài khoản của khách hàng sẽ xuất hiện nếu họ liên hệ với bạn

Đề xuất

Duyệt qua các đề xuất từ các freelancer

Dự án này đã ngừng nhận chào giá

Tìm dự án khác

Tóm tắt dự án

Ngân sách
₫10,000 – ₫15,000
Loại hình
Giá theo giờ
Chào giá
26
Giá trung bình
₫13,759
Trạng thái
Đã đóng
Nhấp chuột
838
Lượt hiển thị
1,947
Ngày đăng
4 tháng trước