Chi tiết dự án

Technical SEO Consultant

Looking for an SEO Expert that specializes in SEO Technical and NextJS (React) website that can run a deep analysis on Websites to identify issues that are not friendly for SEO interm of Crawlability and Indexability. In-details:
- Site Technical SEO Audit: Audit site's structure to analyze the important technical factors that determine performance.
- Site Rendering: check-up & analyze site rendering that optimize for crawlability and indexability (Server-side rendering, Client-side rendering, Static-side rendering)
- Site Loading Strategy: check-up & analyze site loading strategy that optimize for crawlability and indexability
- HTML Code structure check-up & analyze optimization for loading, crawling and SEO friendly
- Source code optimization suggestion
- All SEO Technical SEO optimizations check-up: Site structure, sitemap, URL, speed, page status, etc.

Requirement:
- Expert in SEO, especially Technical and On-page
- Used to develop React/Next.JS website or used to work closely with Dev team
- Has basic knowledge of SEO Optimization practices for React website
- Has experience in E-commerce projects

Working location: Flexible (preferably Ho Chi Minh City)
Working hours: ASAP

Thông tin khách hàng

Technical SEO Consultant
hr_******e_t
Tài khoản của khách hàng sẽ xuất hiện nếu họ liên hệ với bạn

Kỹ năng bắt buộc

NextJS

Đề xuất

Duyệt qua các đề xuất từ các freelancer

Dự án này đã ngừng nhận đấu giá

Tìm dự án khác

Tóm tắt dự án

Ngân sách
₫5.000.000 – ₫12.000.000
Loại hình
Giá cố định
Chào giá
1
Giá trung bình
₫12.000.000
Trạng thái
Đã đóng
Nhấp chuột
559
Lượt hiển thị
1,587
Ngày đăng
5 tháng trước