Giá bắt đầu từ ₫50.000

Quản lý MXH cho bạn

vunga
vunga
0 đơn hàng trong hàng đợi

Hoàn thành trong vòng 1 ngày

Liên hệ Freelancer

Hành động

Lên bài cho các kênh social:

IG/Lemon8 - 50k/post - làm trong 1 ngày

IG/Lemon8 - 300k/7 post - làm trong 7 ngày


Có thể bạn sẽ thích

Bạn cũng có thể thích các dịch vụ sau đây