Giá bắt đầu từ ₫200.000

Tạo cơ sở dữ liệu theo yêu cầu cho đồ án môn học

Ky_1Ky
Ky_1Ky
0 đơn hàng trong hàng đợi

Hoàn thành trong vòng 4 ngày

Liên hệ Freelancer

Files đính kèm

  • 1704903061065_424.pdf

Hành động

Nhận yêu cầu của khách hàng, trao đổi nhận thông tin từ khách hàng.

Thiết kế cơ sở dữ liệu lần 1 - gửi khách hàng bản demo - chỉnh sửa lại lần 1 - gửi khách hàng bản demo sau chỉnh sửa - chỉnh sửa lần 2 - gửi khách hàng bản demo lần 2 - thống nhất với khách hàng - thanh toán

Có thể bạn sẽ thích

Bạn cũng có thể thích các dịch vụ sau đây