Giá bắt đầu từ ₫1.000.000

Thiết kế 3D cho Games, Film, Nội thất, Sản phẩm Quảng cáo

phi_hoang
phi_hoang
0 đơn hàng trong hàng đợi

Hoàn thành trong vòng 3 ngày

Liên hệ Freelancer

Files đính kèm

  • 1708182494360_873.pdf

Hành động

Thiết kế 3D ( games , film , sản phẩm nội thất , quy trình : Nhận file - làm việc - giao hàng) 

Có thể bạn sẽ thích

Bạn cũng có thể thích các dịch vụ sau đây