Giá bắt đầu từ ₫3,000,000

Thiết kế bao bì có mockup 3D

gia
gia
0 đơn hàng trong hàng đợi

Hoàn thành trong vòng 3 ngày

Liên hệ Freelancer

Files đính kèm

  • 1712629493115_713.pdf
  • 1712629589636_300.pdf
  • 1712629641887_981.pdf

Hành động

Thiết kế bao bì có mockup 3D:

  • Miễn phí tư vấn tìm phương án tốt nhất
  • Thiết kế bao bì
  • Chỉnh sửa đến khi hài lòng
  • Mockup 3D
  • Bảo hành chỉnh sửa
  • Hỗ trợ làm việc cùng nhà in

Uy tín và trách nhiệm là tiêu chí hàng đầu

Có thể bạn sẽ thích

Bạn cũng có thể thích các dịch vụ sau đây